#12 SAMTAL om demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet

Från prisade aktivister till världsledare. Tolv samtal, tretton personer. Alla arbetar de aktivt för en hållbar värld där de har gjort sina röster hörda. Deras handlingar ger inspiration och hopp för en framtid i demokratins, mänskliga rättigheters och hållbarhetens namn. Ta del av deras tankar och idéer om vårt samhälle och världsutvecklingen!

Bakom boken står folkrörelseprofilen Kinna Skoglund, nominerad till Raoul Wallenbergpriset, samt journalisten Adam Sjöborg.

”Det är endast med lärdom om historien som vi kan möta framtiden med öppna ögon och ha en chans att förhindra att historien upprepar sig.”

Emerich Roth
Film: Adam Sjöborg

I boken #12 SAMTAL medverkar

Emerich Roth, Parul Sharma, Jonathan Lundberg, Martin Schibbye, Jan Eliasson, Tess Asplund, Fatemeh Khavari, Mikael Andersson, Andy E, Lisbeth Pipping, Gabriella Kärnekull Wolfe, Adam Sjöborg och Kinna Skoglund.

Vill du köpa boken?

Enstaka böcker köper du från förlaget

Vid köp av ett större antal böcker så beställer du från Kinna Skoglund.

Vid köp av minst 50 ex så är priset 150:-/st och då ingår ett författarsamtal.

Vid köp av minst 100 ex så är priset 125:-/st och då ingår ett författarsamtal + workshop.

Har du frågor?

Hör av dig till medförfattaren Kinna Skoglund här.

[COUNTER_NUMBER id=122]

Omslag

Karin Brodén

Grafisk form

Mattias Norén

Utgivningsdag

2022-03-08

Antal sidor

115 st

© Kajsa Aronsson 2022